Category Archives: Vì sao chọn TigonSTS

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH CỦA DOANH NGHIỆP

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH CỦA DOANH NGHIỆP Tầm nhìn tập trung vào tương lai, là nguồn cảm hứng và động lực. Sứ mệnh tập trung vào hiện tại, nó xác định rõ khách hàng, các quy trình quan trọng. Tầm nhìn thường không chỉ mô tả tương lai của doanh nghiệp mà còn mô […]

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DOANH NGHIỆP

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DOANH NGHIỆP Giá trị cốt lõi hỗ trợ tầm nhìn, định hình văn hóa và phản ánh các giá trị của doanh nghiệp. Chúng là tinh hoa của bản sắc doanh nghiệp, bao gồm các nguyên tắc, niềm tin và các triết lý về giá trị. Giá trị là điều bạn […]